Procedure voor het aanvragen van Finales

  • District finale: een Districsfinale kan worden aangevraagd via de commissie PK en Wedstrijdleiding.
  • Gewestelijke finale: er worden per seizoen enkele Gewestelijke Finales toegewezen door het gewestelijk bestuur aan een District, een Gewestelijke Finale kan worden aangevraagd via de commissie PK en Wedstrijdleiding.
  • Nationale finale: een Nationale Finale kan uitsluitend worden aangevraagd via het District bestuur, door de secretaris een mail te sturen met de aanvraag. KLIK HIER voor meer informatie omtrent de toewijzing en de organisatie van een Nationale finale. AANVRAAGFORMULIER