Draaiboek PK

Voor het spelen en organiseren van Persoonlijke Kampioenschappen (PK) dienen spelers m/v en organiserende vereniging aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Voor de speler m/v in de PK avond competitie geldt:

.        Opgeven = meedoen.  Bij afzegging geldt de procedure, welke op de uitnodiging staat. Indien hier niet aan voldaan wordt, volgt een schorsing voor het lopende en komende seizoen.

▪        Een sportieve, serieuze houding, conform de regels.

▪        Het spelen in officiële kleding is verplicht.

▪        Bij aankomst melden bij de wedstrijdleider van de organiserende vereniging.

▪        De speler(s) m/v dient zijn/haar medewerking te verlenen bij het tellen of arbitreren indien daar door de wedstrijdleider om wordt gevraagd. De deelnemer kan ook zelf een teller of schrijver mee te nemen. De vereniging krijgt schriftelijke (per mail) bevestiging van deelname van de speler(s) m/v van de PK leider.

▪        De speler(s) m/v dient tenminste een kwartier voor aanvang wedstrijden aanwezig te zijn. 

Voor de speler m/v in de PK dag competitie geldt:

▪        Een sportieve, serieuze houding, conform de regels.

▪        Het spelen in officiële kleding is verplicht.

▪        Bij aankomst melden bij de wedstrijdleider van de organiserende vereniging.

▪        De speler(s) m/v nemen een teller of schrijver mee of verlenen zijn/haar medewerking bij het tellen of arbitreren, indien daar door de wedstrijdleider om wordt gevraagd.

▪        De vereniging krijgt schriftelijke (per mail) bevestiging van deelname van de speler(s) m/v van de PK leiding in de vorm van een kopie van de uitnodiging.

▪        De speler(s) m/v dient tenminste een kwartier voor aanvang wedstrijden aanwezig te zijn.

▪        Indien de speler verhinderd is, dient hij/zij zich af te melden via de clubsecretaris of PK contactpersoon.

▪        Iedere speler krijgt persoonlijke uitnodiging per email omstreeks 10 dagen voor wedstrijddatum, met cc naar vereniging. 

Voor de vereniging in de PK avond competitie geldt:

  • De vereniging geeft spelers op voor het PK uitsluitend d.m.v. het formulier "deelnemers PK". HIER.
  • De vereniging vraagt voorronden en finales aan uitsluitend d.m.v. het formulier  "aanvraag voorronden en finales". Het formulier wordt door de PK leiding aan u toegezonden.
  • De vereniging zorgt ervoor dat de lijst secretarissen/wedstrijdleiders up-to-date blijft. Wijzigingen s.v.p. zo snel mogelijk mailen naar de Secretaris District Veluwezoom: secretarisveluwezoom@outlook.com 

Voor de vereniging in de PK dag competitie geldt:

  • De vereniging geeft spelers m/v op voor de PK per email onder vermelding van: bondsnummer, voor en achternaam, emailadres en spelsoort(en).
  • De vereniging vraagt voorronden en finales aan per email aan de PK leiders.
  • De vereniging zorgt ervoor dat de lijst secretarissen/wedstrijdleiders up-to-date blijft. Wijzigingen s.v.p. zo snel mogelijk mailen naar de Secretaris District Veluwezoom: secretarisveluwezoom@outlook.com 

Voor organiserende vereniging geldt:

▪        De organiserende vereniging kan in overleg met de PK leider binnen de door de PK commissie vastgestelde termijn (meestal 2 weken) de data voor de voorronde bepalen.

De PK leiding stelt, na overleg met organiserende vereniging, de definitieve speeldata en tijden vast.    

▪        Voor PK dag competitie wordt het volledige speelschema voor aanvang van het seizoen vastgesteld.

▪        De organiserende vereniging zorgt voor voldoende tellers en schrijvers. Bij voorronden kan door de wedstrijdleider gevraagd worden om te tellen of te arbitreren.

▪        Bij de districtsfinales wordt de arbitrage verzorgd door de AGDV. Voor schrijvers zorgt de organiserende vereniging. Gespeeld wordt met 2 x wit en 1 rode bal. Uitzondering bij handicap is het spelen met een gele bal toegestaan. De speler tekent na afloop de tellijst.

▪        Voor de PK dag competitie geldt dat de organiserende vereniging arbiters (minimaal clubarbiter) en schrijvers regelt voor districtsfinales

▪        De organiserende vereniging zorgt dat de  biljart(s) speelklaar zijn.

▪        De organiserende vereniging zorgt voor de wedstrijdleider.

▪        De organiserende vereniging zorgt voor het juiste speelschema indien gewenst in overleg met PK leiding.

▪        De organiserende vereniging zorgt ervoor dat de uitslagen binnen 24 uur per email naar de PK leider verstuurd worden.

▪        Voor driebanden (avond) t.a.v. Henk Schreurs: pkveluwezoom@gmail.com

▪        Voor bandstoten (avond) t.a.v. Marco van Veldhuizen: pkveluwezoom@gmail.com

▪        Voor libre (avond) t.a.v. Marco Knoops: pkveluwezoom@gmail.com

▪        Voor driebanden (middag) t.a.v. George & Arie:arie.roijmans@freeler.nlg.gorkum@upcmail.nl

▪        Voor bandstoten (middag) t.a.v. George & Arie: arie.roijmans@freeler.nl & g.gorkum@upcmail.nl

▪        Voor libre (middag) t.a.v. George & Arie: arie.roijmans@freeler.nl & g.gorkum@upcmail.nl

.        Voor libre dames t.a.v. Marit Poelstra: dameslibre@gmail.com

▪        De organiserende vereniging houdt de uitslagen en standen bij en stuurt de einduitslag met dit formulier naar de PK leider of gebruikt PK special. Gratis te downloaden op PKspecial (v. 5.5)    ▪  De organiserende vereniging meldt afzeggingen, onregelmatigheden, het niet naleven van het wedstrijdreglement of niet op komen dagen aan de betreffende PK leider.

▪        De wedstrijdleider van de organiserende vereniging ziet toe op het dragen van officiële kleding.

▪        Het is voor een locatiehouder mogelijk om voorronden en finales aan te vragen. Bij de aanvraag dient de locatiehouder de namenlijst van zijn/haar organisatieteam bij te sluiten. De leiding kan uitsluitend in handen zijn van een lid van KNBB Veluwezoom. De verantwoordelijkheid ligt vervolgens bij de vereniging waarvan de wedstrijdleider lid is. 

Voor de PK commissie geldt:

▪        De PK commissie wijst de speel locatie toe.

▪        De PK commissie schrijft verenigingen aan, volgens de lijst secretarissen en wedstrijdleiders op de website of via door de verenigingen aangewezen PK contactpersonen.

▪        De PK commissie zorgt voor het aanschrijven en uitnodigen van de deelnemers via de secretaris en/of wedstrijdleider of indien voorhanden, rechtstreek naar de speler(s) m/v met cc naar de vereniging.

▪        De PK commissie meldt onregelmatigheden aan de algemeen wedstrijdleider.

▪        De PK commissie zorgt voor het bijhouden van de ranglijsten.

▪        De PK avond commissie regelt de arbitrage via de AGDV voor de district en gewestelijke finales.

De PK commissie (dag en avond) verwerkt de resultaten van de voorwedstrijden en stelt kwalificaties en ranking voor de finales vast.

PK commissie stelt PK aanvangsmoyennes vast op basis van PK ranglijsten en competitiemoyennes (zie dag PK uitleg op website)

▪        De PK commissie meldt de prestatie van spelers op het NK aan het districtsbestuur.

▪        De PK commissie zorgt voor publicatie op de website van district De Veluwezoom.

▪        De PK commissie zorgt ervoor dat de prijzen op de speellocatie aanwezig zijn.

▪        De PK dag commissie stuurt een persoonlijke gelukwens aan de medaille winnaars van de PK finales

▪        De PK commissie geeft de uitslagen van de district en gewestelijke finales door aan de gewestelijke wedstrijdleider.

▪        De PK commissie vermeldt de moyenne grenzen (avond). HIER.

▪        De PK commissie vermeldt de moyenne grenzen (dag). HIER.

▪        De PK avond commissie zorgt voor het inschrijfformulier "deelnemers voorronden". HIER.

▪        De PK avond commissie zorgt voor het inschrijfformulier "aanvraag voorronden en finales". Het formulier wordt door de PK leiding aan u toegezonden.

▪        De PK commissie zorgt voor het overzicht op de website voor de voorronden en finales PK.  

Voor het districtsbestuur geldt:

▪        Het bestellen van de prijzen voor de districtsfinale door de algemeen wedstrijdleider.

▪        Draagt zorg voor de prijzen bij een gewestelijke finale. 

▪        Het bestuur opent en sluit de Nationale finale.

▪        Het bestuur verzorgt de prijs uitreiking bij de gewestelijke finale en/of Nationale finale.

▪        Het bestuur huldigt NK medaillewinnaars tijdens de Algemene ledenvergadering.

▪        Bij het niet naleven van de genoemde verplichtingen kan het districtsbestuur volgens het huishoudelijk reglement sancties opleggen.