Bestuur District Veluwezoom

 

Voorzitter a.i. Gerrit Luiten veluwezoomvoorzitter@gmail.com  
Penningmeester  Gerrit Luiten  penningmeesterveluwezoom@gmail.com 
Secretaris  Bennie Cooper secretarisveluwezoom@outlook.com 
Wedstrijdleiding José Knoops & Hans Trausel  wlveluwezoom@live.nl  
     

Commissies District Veluwezoom

 

Algemene Wedstrijdleiding wlveluwezoom@live.nl
José Knoops-Lubbers & Hans Trausel  
PK commissie avond pkveluwezoom@gmail.com
Marit Poelstra  
Henk Schreurs  
Ruud v/d Berg  
Ron Lieferink  
PK dagcompetitie  
George van Gorkum g.gorkum@upcmail.nl
Arie Roijmans arie.roijmans@freeler.nl
Nationale voorronden wlveluwezoom@live.nl  
Algemene wedstrijdleiding  
AGDV  
Voorzitter Nol Roelofsen  
Arbiterscoördinator/Penningmeester  
José Knoops j.knoopslubbers@upcmail.nl
Webmaster  
Hans Trausel & José Knoops-Lubbers  

Penningmeester Gerrit Luiten

Via deze weg wil ik me even voorstellen. Ik ben 69 jaar, getrouwd, bewust zonder kinderen en dus ook zonder kleinkinderen. Van herkomst ben ik een westerling, opgegroeid onder de rook van Den Haag. Hierdoor ben ik wellicht bij tijd en wijle wat erg direct, waar sommigen binnen onze mooie provincie, maar ook binnen onze mooie sport wel eens aan moeten wennen. Op 16-jarige leeftijd gaan werken o.a. als elektricien. Op 28 jarige leeftijd omscholing middels Sociale Academie naar personeelsfuncties en vervolgens op 55-jarige leeftijd weer als elektricien aan de slag. In beide functies zowel in loondienst als zelfstandig. Met het biljarten heb ik diverse verenigingen versleten. In de jaren 80/90 bij biljartvereniging De Cocktailbar in Arnhem bij de wilde Arnhemse Biljartbond. In de jaren 90/00 bij biljartvereniging De Gildebroeders en Metropole in Velp, spelend bij KNBB district Dieren en omstreken. Daarna bij Biljartvereniging Het Hoekje uit Arnhem van de ABB en nu al weer 5 jaar in de dagcompetitie bij biljartvereniging Petersberg bij de Veluwezoom. Ik ben altijd zeer terughoudend geweest bij het aanvaarden van bestuursfuncties, want ik ben lid om te biljarten en niet om te vergaderen. Maar ik realiseer mij best dat er ook overleg nodig is en daarom heb ik me laten overhalen om een bestuursfunctie te aanvaarden. Formeel moet ik volgend jaar weer aftreden omdat ik dan te oud ben, maar ik hoop deze functie toch in ieder geval vier jaar te bekleden. Ik vertrouw erop dat we met zijn allen van het district een goed functionerend district weten te maken, met veel onderling respect en veel plezier in het biljarten. 

Secretaris Bennie Cooper

Als laatste van de nieuwe bestuursleden wil ik mij ook even graag aan de leden voorstellen. Ik ben 67 jaar en sinds 12 jaar weduwnaar. Ben vader van 1 getrouwde dochter, maar geen grootvader. Heb sinds 7 jaar een relatie met een vrouw uit Limburg, waar ik dan ook regelmatig vertoef. Ben in de begin jaren 80 begonnen met biljarten bij B.v. De Oranjeboom in Velp. Na ongeveer 8 jaren ben ik overgestapt naar B.O.D. te Rheden. Heb in die tijd verschillende malen aan de Persoonlijke Kampioenschappen meegedaan, waarbij ik 2 keer districtskampioen ben geworden en heb deelgenomen aan de gewestelijke finales. Sinds 2012 ben ik lid van de B.v. De Grenspost, waar ik de functie van secretaris en wedstrijdleider vervul. Mijn bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan in 20 jaar vakbondswerk als bestuurder, waarbij ik ook de functie van secretaris heb vervuld. Langs deze weg wil ik een ieder een goed en sportief seizoen toewensen, waarbij respect voor medespelers en tegenstanders hoog in het vaandel dient te staan. Vergeet bij dit alles niet dat biljarten een hobby is en geen wedstrijd om ons brood te verdienen. Want wij alle zijn mensen die ook op hun tijd een foutje zal maken.